Gmina Wieruszów

Smaller Default Larger

Burmistrz Wieruszowa ogłasza wyniki konkursu

Burmistrz Wieruszowa ogłasza wyniki konkursu i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe.

 

Dofinansowanie na realizację zadań publicznych otrzymują:

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez :
a) organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieruszów:
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, ul. Waryńskiego 15 A, 98-400 Wieruszów, na zadanie: „Organizacja zawodów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieruszów
w ramach igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady oraz opracowanego kalendarza imprez organizowanych przez PSZS w Wieruszowie” z kwotą dofinansowania - 24.988 złotych,
b) realizację zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy Wieruszów:
- Wieruszowski Klub Sportowy „PROSNA”, ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów, na zadanie: „Aktywna młodzież z piłką” z kwotą dofinansowania – 20.000 złotych,
- Ludowy Klub Sportowy „Prosna – Webo” Wyszanów, ul. Główna 13, 98-400 Wieruszów, na zadanie: „Futbol – bo liczy się pasja” z kwotą dofinansowania – 10.000 złotych,
- Wieruszowski Klub Karate Kyokushin „Husaria”, ul. Warszawska 129 H,
98-400 Wieruszów, na zadanie : „Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą” z kwotą dofinansowania 10.000zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska, ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów, na zadanie: „Piłka nożna naszą pasją” z kwotą dofinansowania - 4.960 złotych.
c) wspieranie rozwoju mało popularnych dyscyplin sportowych:
Wieruszowski Klub Sportowy „PROSNA”, ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów, na zadanie: „Szybkie ślizgi na wodzie”, z kwotą dofinansowania 5.000 złotych.

2) w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania poprzez prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieruszów:
a) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, Koło TPD w Mirkowie,
ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów, na zadanie: „Podaj rękę” z kwotą dofinansowania 5.460 złotych,
b) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, Koło TPD
w Pieczyskach, ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów, na zadanie: „W świecie bajek i baśni”
z kwotą dofinansowania – 5.490 złotych,
c) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, Koło TPD
w Wyszanowie, ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów, na zadanie: „Świetlica uczy i bawi”,
z kwotą dofinansowania – 6.550 złotych,
d) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubczyna, Lubczyna 13, 98-400 Wieruszów, na zadanie: „Świetlik” z kwotą dofinansowania - 33.380 złotych,
e) „Stowarzyszenie Profilaktyczne „Alternatywa”, ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów, na zadania: „Świetlica opiekuńczo - specjalistyczna”, z kwotą dofinansowania - 11.330 złotych
i „Świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Kuźnicy Skakawskiej” z kwotą dofinansowania 6.020 złotych.

3) w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie wypoczynku dla dzieci
i młodzieży w okresie ferii i wakacji:
a) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, Koło w Wyszanowie,
ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów, na zadanie: „Mali tropiciele”, z kwotą dofinansowania – 5.000 złotych,
b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubczyna, Lubczyna 13, 98-400 Wieruszów, na zadanie: „Radosne wakacje” z kwotą dofinansowania - 3.000 złotych,
c) Stowarzyszenie pw. Św. Rocha przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ul. Kuźnicka 11, 98-400 Wieruszów z kwotą dofinansowania – 4.000 złotych.


4) w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez organizację przedsięwzięć
kulturalnych dla mieszkańców Gminy Wieruszów:
a) Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Komunikacji Społecznej „Nadwrażliwi”, ul. Rynek 8/9, 98-400 Wieruszów, na zadanie: „Wieruszowskie spotkania pod kasztanem”, z kwotą dofinansowania 8.500 złotych,
b) Towarzystwo Przyjaciół dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, ul. Sportowa,
98-400 Wieruszów, na zadanie: „Twórczość – Terapia – Sukces” z kwotą dofinansowania – 3.000 złotych.


5) w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizację imprez integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”,
ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów, na zadanie: „Regionalna Impreza Integracyjna – Spotkanie Przyjaciół”, z kwotą dofinansowania - 3.000 złotych.

Dofinansowania na realizację zadań publicznych nie otrzymuje Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cieszęcin – Kowalówka, Cieszęcin 40, 98-400 Wieruszów na realizację zadania: „Świetlica opiekuńczo – wychowawcza”.

Statystyki

14277200
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
194
53981
282780
13560241
541493
1301153
14277200

Twoje IP: 54.163.94.5
Server Time: 2016-12-10 00:05:42